ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ

Η παραγωγή βιοαερίου διαμέσου της αναερόβιας χώνευσης ζωικών αλλά και πολλών άλλων οργανικών αποβλήτων, μετατρέπει τα παραπάνω υλικά σε ανανεώσιμη ενέργεια και παρέχει ένα φυσικό γεωργικό λίπασμα.

Η αναερόβια χώνευση αποτελεί μια μικροβιολογική διαδικασία αποσύνθεσης οργανικής ύλης, απουσία οξυγόνου, ιδιαίτερα κοινή σε πολλά φυσικά περιβάλλοντα, που εφαρμόζεται ευρύτατα στην παραγωγή βιοαερίου εντός αεροστεγών αντιδραστήρων, που ονομάζονται χωνευτήρια. Στην αναερόβια διαδικασία συμμετέχει μια ευρεία γκάμα μικροοργανισμών, παράγοντας κυρίως δύο τελικά προϊόντα, βιοαέριο και υπολείμματα χώνευσης.

Το βιοαέριο είναι ένα καύσιμο που αποτελείται από μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και μικρές ποσότητες άλλων αερίων και ιχνοστοιχείων. Θεωρείται ευέλικτος φορέας ενέργειας, κατάλληλος για πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Μια από τις πιο συνηθισμένες είναι η συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Για την παραγωγή βιοαερίου μέσω της αναερόβιας χώνευσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλοί διαφορετικοί τύποι βιομάζας ως πρώτες ύλες. Οι πιο συνηθισμένες μορφές βιομάζας είναι οι παρακάτω:

– κοπριά και ζωικός πολτός

– γεωργικά υπολείμματα και υποπροϊόντα

– αποδομήσιμα οργανικά απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής προέλευσης)

– οργανικά κλάσματα αποβλήτων Δήμων και τροφοδοσίας (φυτικής και ζωικής προέλευσης)

– λυματολάσπη

– ενεργειακές καλλιέργειες (αραβόσιτος, μίσχανθος, σόργος, τριφύλλι κλπ)

Η διαδικασία της σύνθεσης του βιοαερίου είναι αποτέλεσμα συνδεδεμένων βημάτων επεξεργασίας, κατά τα οποία το αρχικό υλικό συνεχώς διασπάται σε μικρότερα τμήματα. Σε κάθε επιμέρους στάδιο συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες μικροοργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί αποσυνθέτουν διαδοχικά τα προϊόντα των προηγούμενων βημάτων. Τα τέσσερα βασικά βήματα επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα:

–          Υδρόλυση

–          Οξεογένεση

–          Οξικογένεση

–          μεθανογένεση