Ο Όμιλος επιχειρήσεων Dos Group, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα της βιομάζας, επενδύει δυναμικά σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εταιρικού πλέγματος που θα λειτουργεί σε παράλληλα επίπεδα και θα αλληλεπιδρά, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις, προβλέποντας τις εξελίξεις και δημιουργώντας επενδυτικές ευκαιρίες, μέσα από την έρευνα και την εξέλιξη της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.

Η EUC FORESTRY αποτελεί μία από τις εταιρίες του ομίλου, που έχει επιφορτιστεί με το έργο της ανάπτυξης τεχνολογιών πολλαπλασιαστικού υλικού για την εντατική, βιομηχανικής κλίμακας, ενεργειακή καλλιέργεια του ευκαλύπτου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυναμική ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής βιομάζας, επενδύει σε μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους αγενούς πολλαπλασιασμού, τον in vitro μικροπολλαπλασιασμό (microcutting technique). Στόχος του in vitro πολλαπλασιασμού είναι η μαζική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών γενετικού υλικού, απαλλαγμένου από ιούς και ασθένειες, με επιθυμητά δασοκομικά χαρακτηριστικά.

Η Dos Energy Hellas, μέλος του ομίλου Dos Group, δραστηριοποιείται έντονα στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Μέσα από τη, στρατηγικής σημασίας, συνεργασία με τη βρετανική Berman Bes, έχει πλέον τη δυνατότητα να παρουσιάζει την, κατά 100%, δική της πρόταση, στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιορευστά. Επιπλέον, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την αεριοποίηση βιομάζας αποτελεί μια από τις πιο εξελιγμένες ενεργειακές τεχνολογίες, αφού συνδυάζει ικανοποιητική απόδοση ισχύος, με απόλυτη φιλικότητα απέναντι στο περιβάλλον. Η μέθοδος της καύσης με αεριοποίηση βασίζεται στην απλή χημική μέθοδο της ατελούς καύσης σωματιδίων ξύλου, που καίγονται σε ειδικά επιμέρους τμήματα της μονάδας που λέγονται Αεριοποιητές, με μια θερμοχημική διαδικασία που ονομάζεται Πυρόλυση. Παράλληλα, η εταιρία δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη καινοτομιών για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στον αστικό ιστό, με τη δημιουργία πυρήνων εκμετάλλευσης της θερμικής ενέργειας, που επίσης παράγεται στις μονάδες. Το θερμικό υπόλοιπο, μέσω των τεχνολογιών αυτών, θα μπορεί είτε να διατεθεί για τις ανάγκες βιοτεχνικών και θερμοκηπιακών μονάδων ή μετά από μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ψύξη, να υποστηρίξει εγκαταστάσεις logistics – ψύξεως, αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων.

Η Dos Energy επενδύει σε σύγχρονες «πράσινες» τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών , που παράγουν καθαρή, με σχεδόν μηδενικούς ρύπους, ενέργεια, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ωφελώντας παράλληλα οικονομικά την Ελλάδα, αφού η βιομάζα παράγεται στη χώρα, αφήνοντας εισόδημα και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία.

Μία από τις βασικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις του ομίλου επιχειρήσεων Dos Group, από την έναρξη των δραστηριοτήτων του στην οικονομία των τεχνολογιών της πράσινης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης, είναι να αναπτύσσεται και να λειτουργεί μέσα σε πλαίσια οικολογικής συνείδησης και υψηλής εταιρικής ευθύνης, απέναντι στον πλανήτη, τη χώρα, την κοινωνία, τον άνθρωπο, τις αξίες και τα ιδανικά του.