1. Οι φωτογραφίες από τη μακέτα της πρώτης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα που θα υλοποιήσουν οι εταιρείες σας, αφορούν στα σχέδια που μας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά ως σχέδια μονάδας?
Όχι, αποτελούν απλά προοπτικό της Μονάδας που θα υλοποιήσει η εταιρεία (υφιστάμενος σχεδιασμός).
2. Τα σχέδια του κτιρίου που μας αποστείλατε είναι δεσμευτικά? Το κτίριο φαίνεται να είναι ήδη τοποθετημένο στο τοπογραφικό διάγραμμα. Τελικά ο διαγωνισμός αφορά σε πλήρως νεόδμητο κτίριο ή στον επανασχεδιασμό του?

Οι Όροι Συμμετοχής, η Τεχνική Περιγραφή και τα αρχεία CAD αποτελούν κατ’ ουσία το τεύχος του Διαγωνισμού. Πλέον αυτών  και μέσω της ειδικής σελίδα ερωταπαντήσεων των συμμετεχόντων αναλύονται, επεξηγούνται και εξειδικεύονται σε μεγάλο βαθμό οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές.

3. Yπάρχει κάποιο τεύχος αναλυτικής προκήρυξης που να περιγράφει ακριβώς το αντικείμενο του διαγωνισμού (εκτός της τεχνικής έκθεσης);
Οι Όροι Συμμετοχής, η Τεχνική Περιγραφή και τα αρχεία CAD αποτελούν κατ’ ουσία το τεύχος του Διαγωνισμού. Πλέον αυτών  και μέσω της ειδικής σελίδα ερωταπαντήσεων των συμμετεχόντων αναλύονται, επεξηγούνται και εξειδικεύονται σε μεγάλο βαθμό οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές.
4. Oι κατόψεις είναι προκαθορισμένες οπότε ο διαγωνισμός εστιάζεται στη διαμόρφωση των όψεων;
Ναι οι κατόψεις όσον αφορά τις θέσεις του εξοπλισμού  (διάγραμμα ροής) είναι καθορισμένες. Όμως οι μεταξύ των εξοπλισμών αποστάσεις μπορούν να διαφοροποιηθούν (μετά από συνεννόηση). Επίσης μπορεί να διαφοροποιηθεί  το σχήμα του   (κατόψεις, τομές). Μας ενδιαφέρει η κάλυψη να είναι μεταξύ 350- 450 m2 με  ύψος 11 μέτρα.
 5. Το τοπογραφικό με τις υψομετρικές καμπύλες είναι διαθέσιμο σε cad μορφή;
Το τοπογραφικό που έχει αποσταλεί είναι ενδεικτικό (αφορά μια περίπτωση) δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός αφορά στο σχεδιασμό οργανισμού κτιρίου Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα σε Βιοτεχνική Περιοχή της Αττικής. Η εταιρεία έχει υπό υλοποίηση αρκετές Μονάδες σε διάφορες  Βιοτεχνικές περιοχές της Αττικής. Οπότε κάλο θα είναι ο σχεδιασμός να έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί και σε άλλα τοπογραφικά.
6. H τοποθέτηση του κτιρίου είναι προκαθορισμένη;
Όχι δεν είναι.
7. H προσπέλαση στο κτίριο και οι διαμορφώσεις δεν είναι αντικείμενο του διαγωνισμού;
Η προσπέλαση του κτιρίου (κόμβος, αλέα κίνησης οχημάτων)  και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου είναι αντικείμενο του Διαγωνισμού.
8. Υπάρχει προγραμματισμός συντήρησης της μονάδας; Καθόσον από το ηλεκτρονικό σχέδιο, τα “unit partitions” είναι τοποθετημένα θα λέγαμε κάπως “ασφυκτικά” στο αποτύπωμα του χώρου.
Ναι υπάρχει προγραμματισμός συντήρησης της μονάδας. Οι μεταξύ των εξοπλισμών διαστάσεις είναι δεσμευτικές, μπορούν όμως να διαφοροποιηθούν μετά από διαβούλευση.
9. Πρώτα θα γίνει η εγκατάσταση της μονάδας και μετά η εφαρμογή του κελύφους; Και αν ναι, επειδή φαίνεται να προτείνετε τη χωροθέτηση της δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου εντός κελύφους, πως θα πραγματοποιείται η όποια εργασία απαιτείται; Επιθυμείται κέλυφος με ευμετάβλητα τεμάχια;
Ναι, πρώτα θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός με τις μεγάλες διαστάσεις όπως είναι και η δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου και στην συνέχεια θα εφαρμοστεί το κέλυφος του κτιρίου. Εννοείται πως το κέλυφος θα αποτελείται από ευμετάβλητα τεμάχια.
10. Το πρώτο βραβείο σε περίπτωση υλοποίησης, διαχειρίζεται και τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου;
Την διαδικασία και την διαχείριση αδειοδότησης του έργου θα την αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η εταιρεία D+OS energy. Τα δικαιώματα της αρχιτεκτονικής μελέτης θα τα έχει ο διαγωνιζόμενος με το πρώτο βραβείο.
11. Αν ο διαγωνισμός κριθεί “άγονος”: 1. Τα στοιχεία που έχουμε καταθέσει επιστρέφονται; & 2. Τα πρακτικά που πιστοποιούν την εν λόγω απόφαση κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες;
1. Ναι τα στοιχεία τα οποία θα κατατεθούν από όλους τους διαγωνιζόμενους  σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κριθεί «άγονος» θα επιστραφούν
2. Όχι δεν θα κοινοποιηθούν, αλλά οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση σε κατ’ ιδίαν ενημέρωση.
12. Όσον αφορά τη max κάλυψη και δόμηση που έχετε καθορίσει στην πρώτη σελίδα της “Τεχνικής Έκθεσης” [Ε=305τμ & Ε=1050τμ αντίστοιχα] είναι δεδομένα και αμετάκλητα;

Η μέγιστη κάλυψη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 350-450τμ, με απαιτούμενο ύψος έως 11μ.

13. Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι να δοθεί πρόταση μόνο για το κέλυφος του κτιριακού οργανισμού (βάσει των σχεδίων που δόθηκαν), ή και να μελετηθεί εσωτερικά το κτίριο;

Κύριο αντικείμενο του διαγωνισμού είναι να δοθεί πρόταση κυρίως για το κέλυφος του κτιρίου. Θα εξεταστούν και περιπτώσεις διαφοροποίησης του σχήματος του κτιρίου που έχει δοθεί.

14. Ο κτιριακός οργανισμός του θέματος προορίζεται για συγκεκριμένο οικόπεδο (αυτό του τοπογραφικού) και μόνο, η θα μελετηθεί για ένα τυπικό βιομηχανικό – βιοτεχνικό πάρκο;

Ο κτιριακός οργανισμός δεν προορίζεται μόνο για το συγκεκριμένο οικόπεδο. Οπότε καλό θα είναι ο σχεδιασμός να έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί και σε άλλα τοπογραφικά.

15. Είναι δυνατόν να μας δοθούν στοιχεία (θέσεις, διαστάσεις & ειδικές διατάξεις) για τα απαραίτητα ανοίγματα στο κέλυφος (τροφοδοσίες, παροχές, καμινάδες, προσβάσεις κ.α.);

Βασικό άνοιγμα, όπως φαίνεται στην κάτοψη του ισογείου, για την είσοδο του κάθε generator set είναι 3.00×3.50τμ. Τα άλλα ανοίγματα του κελύφους δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την όψη του κτιρίου.

16. Επιτρέπεται τα κατακόρυφα στοιχεία του κελύφους η τμήματά τους να είναι διάτρητα;

Όλο το κέλυφος του κτιρίου θα είναι κλειστό. Φυσικά θα υπάρχουν και ανοίγματα εξαερισμού του χώρου.

17. Προβλέπεται να τοποθετηθεί τοτέμ με το σήμα της εταιρείας ή άλλα στοιχεία της μονάδας, ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό στην πρόταση; (βλ. υπάρχουσα μονάδα στην ιστοσελίδα σας)

Ναι προβλέπεται

18. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου (προσβάσεις οχημάτων τροφοδοσίας κ.α.) περιλαμβάνεται στην πρόταση; Αν ναι παρακαλώ να μας δοθούν στοιχεία για το ανάγλυφο του περιβάλλοντα χώρου και ενδεικτικές φωτογραφίες.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  Να θεωρηθεί ότι ο χώρος είναι επίπεδος και χωρίς κλίση.

19. Παρακαλώ να μας δώσετε στοιχεία για τυχόν ειδικές απαιτήσεις ή δεσμεύσεις που μπορεί να έχουν οι χώροι ή οι μηχανολογικές μονάδες σε σχέση με την διαμόρφωση του κελύφους (πχ φυσικός αερισμός, σκιασμός κ.α.), ή και το αντίστροφο (πχ ειδικές προδιαγραφές υλικών κελύφους, κ.α.)

Πρόκειται για μεταλλικό κτίριο, όπως αναφέρθηκε και στην τεχνική έκθεση που σας δόθηκε. Οι προτάσεις υλικών αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού.

20. Θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό εντός της μονάδας; Και αν ναι, πόσοι θα εργάζονται εντός του κτιρίου;

Εντός του κτιρίου θα απασχολείται προσωπικό, κατά βάρδια αριθμός: 3.

21. Θα ήθελα να μάθω τις διαστάσεις του μεγαλύτερου φορτηγού – οχήματος που θα πρέπει να πλησιάζει στην μονάδα, είτε για λόγους ανεφοδιασμού, είτε για την αποκομιδή της τέφρας και των αλάτων.

Πρόκειται για container 42 ποδών.

22. Στην κάτοψη, και σε ότι αφορά το νούμερο 19 (generator set), φαίνεται ότι προβλέπονται 2 θύρες με ρολά, ενώ από την εξωτερική πλευρά φαίνεται να υπάρχει σκυρόδεμα. Θα ήθελα διευκρίνιση για το πως λειτουργεί αυτή η διάταξη, καθώς και για το εάν είναι δεσμευτική για την όψη.

Όντως απαιτούνται δύο θύρες, μία για το κάθε generator set(καλό θα ήταν να υπάρχει και στις δύο πλευρές). Το αν είναι με ρολά, αφορά την κρίση του κάθε διαγωνιζομένου.

23. Στην κάτοψη, και σε ότι αφορά το νούμερο 18 (gas tank), φαίνεται ότι υπάρχει μία έξοδος προς τον εξωτερικό χώρο, παρόμοια με αυτή που υπάρχει στο σιλό για να ανεφοδιάζεται η μονάδα. Θα ήθελα διευκρίνιση για το πως λειτουργεί αυτή η διάταξη.

Υπάρχει μια σωλήνα DN20 για την αποχέτευση δεξαμενής του gas tank.

24. Τέλος, δεν διευκρινίζονται, σε ότι αφορά την πρόσβαση, οι απαιτήσεις για την αποκομιδή τέφρας και την απομάκρυνση του ιζήματος.

Όπως αναφέρεται και στην τεχνική έκθεση που σας δόθηκε, η αποκομιδή της τέφρας θα πραγματοποιείται κάθε 5 ημέρες εντός στεγανού container και η απομάκρυνση του ιζήματος θα πραγματοποιείται κάθε μήνα.

tefra-izhma

25. Σε τι μέγεθος πρέπει να αποσταλούν οι πινακίδες (Α1, Α2, Α4) ? Μπορούν να σταλούν περισσότερες από μια πινακίδες?

Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει α) μόνο 2 πινακίδες σε οποιοδήποτε DIN, που θα περιλαμβάνουν κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης του και β) 1 πινακίδα που θα περιλαμβάνει τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, προοπτικά, φωτογραφίες και άλλους τρόπους παρουσίασης της πρότασης κα’ επιλογή του.

26. Στο άρθρο 7.4 των Όρων Συμμετοχής γίνεται αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό συμμετοχής που μπαίνει στον φάκελο με τα στοιχεία του εκπροσώπου και υπάρχει παραπομπή στο άρθρο 15 για τον κωδικό που μπαίνει στις πινακίδες. Άρθρο 15 δεν υπάρχει όμως στους Όρους συμμετοχής. Δεν πρέπει να δώσετε προδιαγραφές τοποθέτησης και διαστάσεων του εξαψήφιου κωδικού στις πινακίδες;

Εκ παραδρομής γράφτηκε λάθος, πρόκειται για το άρθρο 7.1. Οι διαστάσεις τοποθέτησης του εξαψήφιου κωδικού στις πινακίδες είναι στην κρίση του διαγωνιζομένου.

27. Δεν έχετε δώσει προδιαγραφές φυσικού φωτισμού και φυσικού αερισμού για τα μέρη της Μονάδας. Επίσης δεν έχετε εξηγήσει κάποιες ενδείξεις στα σχέδια που δείχνουν αγωγούς (;) μεταξύ μερών της Μονάδας και του περιβάλλοντος χώρου. Τα στοιχεία αυτά μάλλον επηρεάζουν τις όψεις.

Αυτές που απαιτούνται για βιομηχανική εγκατάσταση.

28. Ποιος είναι ο τρόπος που γεμίζει η δεξαμενή καυσίμου από τα κοντέινερ-με   ανατροπή;-με κορδέλα-με άλλο φορτωτικό όχημα;

Με πτυσσόμενο κοχλία, ο οποίος θα είναι εφαρμοσμένος εξωτερικά του σιλό.

29. Αντίστοιχα πως φορτώνονται τα απόβλητα;

Με container ειδικού τύπου που είναι προσαρμοσμένο κάτω από το ash container.

30. Σχετικά με το διαγωνιστικό κομμάτι, αναφέρεται στις προδιαγραφές ότι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει προσκομίσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (άρθρο 5.5). Αυτό προϋποθέτει εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ και απόκτηση αριθμού μητρώου? Πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες, που δεν έχουν εγγραφεί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή?

Το άρθρο 5.5 στους όρους συμμετοχής αφορά όσους έχουν κάνει έναρξη εργασιών (ΤΣΜΕΔΕ). Στον διαγωνισμό είναι δεκτοί και φοιτητές για τους οποίους δεν απαιτείται νομιμοποίηση. Πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες που δεν έχουν εγγραφεί στο ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

31. Βοηθητικοί χώροι (αποθηκευτικός χώρος, βεστιάριο για τους εργαζόμενους, αποχωρητήρια, κυλικείο) προβλέπονται στη μελέτη? Υπάρχει ευελιξία στο οργανόγραμμα που μας έχει δοθεί?

Όλοι οι απαιτούμενοι χώροι παρουσιάζονται στις κατόψεις που έχουν δοθεί. Όπως έχει αναφερθεί μόνο η διάταξη του διαγράμματος ροής είναι δεσμευτική.

32. Η φύλαξη του κτηρίου θα γίνεται από κάποιον θυρωρό? Προβλέπεται διαμόρφωση θυρωρείου?

Δεν προβλέπεται. Ο χώρος  θα προστατεύεται με σύστημα διαρκούς (on line) παρακολούθησης.

33. Υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις που αφορούν την σύνδεση της μονάδας με το ευρύτερο δίκτυο της ΔΕΗ?

Όχι. Όλα τα στοιχεία που αφορούν την σύνδεση με το ΔΕΔΔΗΕ τα έχουμε εντάξει στην μελέτη.

34. Στην § 1.3 των όρων συμμετοχής στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες αποστέλλουν φωτογραφία της μακέτας και σύντομη περιγραφή του έργου με συστημένη επιστολή κλπ. Τι ακριβώς εννοείται και πως αυτό συνδυάζεται με τις παραγράφους 7.1 & 7.2 κλπ οι οποίες αναφέρονται επακριβώς στα στοιχεία της μελέτης που θα υποβληθούν.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει τα στοιχεία της μελέτης του όπως αναφέρονται στα άρθρα 7.1 και 7.2 των όρων συμμετοχής.

35. Στην § 7.1 που αφορά τις πινακίδες παρουσίασης, αναφέρεται: – πινακίδα 1η: κάτοψη, όψη, τομή υπό κατάλληλη κλίμακα (ενδεικτικά 1:20, 1:10, 1:5, 1:2). Για τα γενικά σχέδια της οριστικής μελέτης λογικό είναι  να σχεδιαστούν σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, για να μπορούν να τοποθετηθούν όλα μαζί σε πινακίδα διαστάσεων DIN Α1(594×841) και να δίνουν στην επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες οργάνωσης και επίλυσης των συγκεκριμένων κτιρίων.

Ναι οι κατόψεις θα πρέπει να σχεδιασθούν σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ενώ οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες θα σχεδιασθούν σε κλίμακα 1:20, 1:10, 1:5 ή 1:2.

36. Στην τεχνική έκθεση, στην § περιγραφή κτιρίου- μονάδας, αναφέρεται ότι το κτίριο είναι μεταλλικό, τριώροφο, συνολικής δόμησης Ε= 1050τμ, με κάλυψη 350τμ. Στις συνημμένες κατόψεις, αν η κάλυψη του ισογείου είναι 350τμ, με δεδομένο ότι η κάλυψη του Α’ ορόφου και Β’ ορόφου είναι μικρότερες των 350τμ, τότε το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου δεν είναι 1050τμ. Μήπως θα ήταν πιο ξεκαθαρισμένο να μας δοθούν στις κατόψεις οι βασικές διαστάσεις της περιμέτρου των τριών επιπέδων και τα εμβαδά τους (αφαιρούμενων των κενών) όπως γίνεται με τα ενδεικτικά ύψη της τομής.

Αυτό που απαιτείται είναι η κάλυψη να είναι 350-450τμ και η δόμηση έως 1050τμ.  Η κάλυψη του κτιρίου είναι 350τμ, αυτό που αλλάζει είναι η δόμηση η οποία εννοείται πως θα βγει μικρότερη, εξαιτίας των μη βατών επιφανειών στον Α’ και Β’ όροφο. Είναι λογικό επομένως οι διαστάσεις του κτιρίου να είναι τουλάχιστον 35×10τμ.

37. Είναι απαραίτητο για λειτουργικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, η κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου, να είναι στο εσωτερικό του κτιρίου; ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάδειξη της ως μορφολογικού στοιχείου της κατασκευής. (να μην κατασκευαστεί δηλαδή και δεύτερο εξωτερικό τοίχωμα του κτηρίου, όπως φαίνεται στις κατόψεις.)

Όχι η δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί εντός του κελύφους του κτιρίου.

38. Ο χώρος δίπλα από το κλιμακοστάσιο, με την ένδειξη του κενού είναι προφανώς ο χώρος του ανελκυστήρα; Έχει συγκεκριμένες ελάχιστες διαστάσεις;

Οι διαστάσεις του ανελκυστήρα είναι αυτές που απαιτούνται για κάθε βιομηχανικό κτίριο.

39. Δεν απαιτούνται γραφειακοί χώροι για την λειτουργία του εργοστασίου; γιατί δεν εμφανίζονται στις κατόψεις.

Όλοι οι απαιτούμενοι χώροι παρουσιάζονται στις κατόψεις που σας έχουν δοθεί: control room (θεωρείται γραφειακός χώρος), χώρος πινάκων ΜΤ, μετασχηματιστών κλπ.

40. Γιατί ο μετασχηματιστής είναι προς την εσωτερική πλευρά του κτιρίου και όχι σε εξωτερική και γιατί σε όροφο και όχι σε ισόγειο; γιατί δηλαδή σηκώνουν βάρος στον αέρα; Αν χρειαστεί να βγει ο μ/σ από εκεί δε θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στο ισόγειο; Πρέπει να τοποθετηθεί με τον τρόπο όπως και τα ΜΕΚ (19) που έχουν μεγάλες πόρτες απευθείας σε εξωτερικό περιβάλλον.  Γιατί τα γραφεία είναι στο ισόγειο και όχι σε όροφο και γιατί να μην έχουν οπτική επαφή 360 μοιρών με όλο το εργοστάσιο;

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει μελετηθεί. Η διαφοροποίηση της επηρεάζεται από συγκεκριμένες μηχανολογικές απαιτήσεις.

41. Ο ΜΕΚ πως και που βγάζει τα καυσαέρια. Αν είναι μεγάλες οι διατομές των καπναγωγών δεν πρέπει να ενταχθούν και αυτές στον αρχ. Σχεδιασμό;

Τα καυσαέρια βγαίνουν μέσω καπνοδόχου που θα κατασκευαστεί στην οροφή του κτιρίου. Η διατομή της πρέπει να είναι τουλάχιστον DN325, για κάθε γεννήτρια. Η όδευση των καπνοδόχων θα γίνεται εντός του κτιρίου.

42. Τα γραφεία πρέπει να θερμομονωθούν αλλά και να ηχομονωθούν. Τι γίνεται με την ηχορύπανση των ΜΕΚ μήπως πρέπει να ληφθούν υπόψη λύσεις που μειώνουν την ηχορύπανση;

Τα γραφεία  θα θερμομονωθούν και ηχομονωθούν με βάσει των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. Οι χώροι που φιλοξενούν τα ΜΕΚ χρήζουν ιδιαίτερων λύσεων για μείωση ηχορύπανσης.

43. Οι μανδύες με κωδικούς 5,6,7,8 (υγρού καθαρισμού αερίων) και 9,10 (φίλτρα κατακράτησης πίσσας και σκόνης) με φορτίο εκάστης μονάδας 3,0t (συνολικό φορτίο 18,0t) φαίνεται ότι εδράζονται  στη στάθμη +3,0.  Θα μπορούσε για τις ανωτέρω μονάδες να κατασκευασθεί  ανεξάρτητος μεταλλικός φορέας  εδραζόμενος απ΄ ευθείας  στο έδαφος (φορέας εντός φορέα) ώστε να μην επιβαρυνθεί ο εξωτερικός μεταλλικός φορέας ;

Ναι, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουμε την απαιτούμενη κάλυψη.